tel.: 501-207-814, 604-992-538

        

Nasze wyroby mają zastosowanie w wykonywaniu:

  • odwodnień budynków
  • przydomowych szamb i oczyszczalni
  • przepustów wjazdowych
  • studzienek wodomierzowych
  • studni tradycyjnych
  • obudowy studni głębinowych
  • utwardzeniu terenu, napraw
  • odprowadzenia wód gruntowych i powierzchniowych
  • naprawy i budowy odwodnień ulicznych oraz zbiorników wodnych


Wykonujemy również inne niestandardowe elementy betonowe i żelbetowe wg indywidualnego projektu klienta.